përktheni shpejtë dhe në mënyrë të lehtë për një çmim të votitshëm

Mirë se vini në Përkthimet Berisha

Afrim Berisha, pronar i Përkthimeve Berisha është aktiv që nga 1994 si përkthyes për gjuhën shqipe në territorin gjermano-folës. Zyra e përkthimeve ka  krijuar një famë pozitive në 20 vitet e fundit kryesisht në Republikën Federale Gjermane, duke përkthyer për Kompani, Institucione dhe Ente të ndryshme, duke mbajtur sekretin e porosive dhe duke kryer ato me profesionalizëm të lartë. Që nga 2015 kjo Kompani është vendosur në Zvicër, ku edhe më parë ka punuar pjesërisht.

Na kontaktoni nëse keni nevojë për ndihmën tonë, me dëshirë ju informojmë për njohuritë dhe kondicionet tona për porosinë Tuaj.

Që nga viti 1994 punoj për porosidhënës të ndryshëm në shërbimin publik dhe ekonominë private, të dhënat mbi referencat e mia i gjeni këtu.

 

Gjuha shqipe

Gjuha shqipe evidentohet me shkrim që nga shekulli 14 dhe krijon një degëzim të veçantë nga familja e gjuhës indogermane. Momentalisht kjo gjuhë flitet nga përafërsisht tetë deri dhjetë milion njerëz. Ajo është gjuhë zyrtare në Shqipëri dhe që nga pavarësia në vitin 2008 edhe në Republikën Sovrane të Kosovës. Përveç kësaj ajo ka një status zyrtar edhe në Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi. Në shtete të tjera të Europës jugore dhe në Itali shqipja njihet si gjuhë e pranuar e minoriteteve.

Gjuha shqipe bazon në alfabetin latin dhe përmban terma të huazuara nga gjuha latine dhe ajo greke e vjetër. Në vazhdimësi përmban terma të huazuara edhe nga serbo-kroatishtja, nga gjuha greke, turke, italiane dhe ajo franceze. Çdo herë e më shumë në gjuhën shqipe ka filluar të ndikojë edhe gjuha angleze.

Gjuha shqipe flitet duke u ndarë në dy dialekte të ndryshme, në atë Gegë në veri dhe atë Toskë në Jug të Shqipërisë. Rreth mesit të shekullit 20 gjuha shqipe u bazua dhe u zhvillua më tutje në drejtshkrim në dialektin Toskë, por dhe më tej ka dallime morfologjike të cilat dallojnë në shprehje nga njëra-tjetra.

Përktheni thjesht dhe shpejtë për një çmim të volitshem

 

Çmimet

Çmimet për përkthimet me shkrim​ gjermanisht – shqip – gjermanisht bazohen në çmimet e rëndomta të tregut.

Tekste normale: nga CHF 2.50 për rresht nga 55 shkronja

Për tekste profesionale (mesatarisht të vështira) dhe tekste veçanërisht të vështira na kontaktoni ​këtu.

 

Për përkthimet me gojë gjermanisht – shqip – gjermanisht llogarisim po ashtu duke u bazuar në çmimet e rëndomta të tregut.

Gjatë ditëve të punës nga CHF 90.00 për orë

Për çmimet e fundjavës dhe ditëve të festave na kontaktoni këtu.

Përkthimet Berisha që nga viti 1994

 

Rreth meje

Afrim Berisha, pronar i Përkthimeve Berisha është aktiv që nga 1994 si përkthyes për gjuhën shqipe në territorin gjermano-folës. Zyra e përkthimeve ka  krijuar një famë pozitive në 20 vitet e fundit kryesisht në Republikën Federale Gjermane, duke përkthyer për Kompani, Institucione dhe Ente të ndryshme, duke mbajtur sekretin e porosive dhe duke kryer ato me profesionalizëm të lartë. Që nga 2015 kjo Kompani është vendosur në Zvicër, ku edhe më parë ka punuar pjesërisht.  Na kontaktoni nëse keni nevojë për ndihmën tonë, me dëshirë ju informojmë për njohuritë dhe kondicionet tona për porosinë Tuaj.

Këtu është një pasqyrë e punës sime të deritanishme

 

Referencat

2019 - 2020 - Përkthime të shumta pranë Institucioneve juridike dhe ndëshkuese në Kantonin Bern, Luzern dhe Zyrich

2018 - Intervenime të shumta si përkthyes pranë Institucioneve juridike dhe ndëshkuese në Kantonin Bern, Luzern dhe Freiburg

2017 - Angazhim si përkthyes pranë Deparamentit të brendshëm Zvicerian, Enti Federal për Sigurime Shoqërore, çështjet ndërkombëtare/marreveshjet, Projekti Shqipëria

 

2016 – Akreditimi si përkthyes te Entet ndëshkimore dhe ato të drejtësisë në Kantonin Bern

2015 – Policia Kantonale Bern, Luzern dhe Fribourg, përkthime të ndryshme me gojë dhe shkrim

2015 – Policia Federale Mecklenburg - Vorpommern investigim telekomunikimi dhe observim

2014 - Përkthime të ndryshme pranë Gjykatës së shkallës së parë Rostock dhe Berlin si dhe pranë stacioneve të ndryshme policore

2013 – Porosi të ndryshme për përkthim pranë stacioneve të ndryshme policore në Berlin dhe Mecklenburg - Vorpommern

2012 – Përkthyes shoqërues për një investitor në sektorin e ndërtimit në Kosovë

2011 - Përkthim në gjuhën shqipe i Web-Faqes së Entit të Migrimit Zyrich www.neu-in-zuerich.ch

2010 – Përkthim në gjuhën shqipe i Web-Faqeve të kompanive të ndryshme ndërtimore (Kosovë)

2008 - 2009 – Enti kriminalistik i Landit dhe Policia kriminale Mecklenburg - Vorpommern, investigim telekomunikimi dhe observim

2006 - 2008 – Përkthim (gjermanisht - shqip - gjermanisht) i dokumentacionit pranë shtypshkronjës federale gjermane në Berlin

2005 - 2007 – Enti i hetuesisë doganore Hamburg. Selia Rostock (masa të investigimit telefonik) 

2004 - 2005 – Përkthim i librave për fëmijë në gjuhën shqipe

2003 – Përkthyes me gojë (gjermanisht <-> shqip) te një fjalimi të ministrit të jashtëm të Kosovës

2003 – Përkthim për një Kompani të madhe në Dyseldorf / Investitorë për Kosovën

2002 - 2003 - KFOR Kosovë: Përkthyes me shkrim dhe gojë

2002 – Përkthim me shkrim dhe gojë për një Kompani IT në Villingen-Schwenningen und Mynih, delegacion shqiptar për projektin e pasaportave shqiptare

2002 -  Përkthyes për TOP Channel Albania gjatë vizitës në shtypshkronjën federale ndërkombëtare Services BIS Berlin

2001 - 2002 – Përkthyes për shtypshkronjën federale ndërkombëtare Services BIS Berlin, projekti pasaporta shqiptare, delegacione të ndryshme nga Shqipëria

1999 - Përkthime (gjermanisht <-> shqip) artikuj të ndryshëm mbi ndjekjen e shqiptarëve në Kosovë (Shoqëria për popujt e rrezikuar – Gesellschaft für bedrohte Völker)

1998 - 2002 – Përkthyes me shkrim dhe gojë për DEKRA Stralsund

1994 - 1998 – Përkthime të shumta si përkthyes me gojë në Berlin

 

Forma e kontaktit

Faleminderit! Mesazhi juaj u dërgua!

Ju mund t´më kontaktoni si në vijim:

Übersetzungen Berisha

Afrim Berisha

Bahnhofstrasse 16

CH - 3627 Heimberg

 

Telefon +41 33 535 70 48

Mobile  +41 78 405 97 56

E-Mail   info(at)übersetzungen-berisha.ch

Adresa